• නිෂ්පාදන-බැනරය

සිලිකොන් ඉටි

සිලිකොන් ඉටි

සිලිකොන් ඉටි යනු අලුතින් සංවර්ධනය කරන ලද නවීකරණය කරන ලද සිලිකොන් නිෂ්පාදනයක් වන අතර එහි අණුක ව්‍යුහයේ සිලිකොන් දාමය සහ සමහර ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් අඩංගු වේ.ප්ලාස්ටික් සහ ඉලාස්ටෝමර් සැකසීමේදී එය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.එපමනක් නොව, අතිශය ඉහල අණුක බර සිලිකොන් මාස්ටර් බැච් හා සසඳන විට, සිලිකොන් ඉටි නිෂ්පාදන අඩු අණුක බරක් ඇති අතර, ප්ලාස්ටික් සහ ඉලාස්ටෝමර් වල මතුපිටට වර්ෂාපතනයකින් තොරව සංක්‍රමණය වීමට පහසුය, අණු වල ඇති ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හේතුවෙන් නැංගුරම් දැමීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය. ප්ලාස්ටික් සහ ඉලාස්ටෝමර්.සිලිකොන් ඉටි PE, PP, PET, PC, PE, ABS, PS, PMMA, PC/ABS, TPE, TPU, TPV යනාදී මතුපිට ගුණාංග සැකසීමේ වැඩිදියුණු කිරීම සහ වෙනස් කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජන ගත හැකිය. කුඩා මාත්රාව.

නිෂ්පාදන නාමය පෙනුම ඵලදායී සංරචකය ක්රියාකාරී අන්තර්ගතය වාෂ්පශීලී %(105℃×2h) නිර්දේශිත මාත්‍රාව (W/W) යෙදුම් විෂය පථය
සිලිකොන් ඉටි සිලිමර් 5140 සුදු පෙති සිලිකොන් ඉටි -- ≤ 0.5 0.3~1% PE, PP, PVC, PMMA, PC, PBT, PA, PC/ABS
සිලිකොන් ඉටි සිලිමර් 5060 සුදු පෙති සිලිකොන් ඉටි -- ≤ 0.5 0.3~1% PE, PP, PVC
සිලිකොන් ඉටි සිලිමර්
5510
කිරි කහ හෝ ලා කහ පෙති සිලිකොන් ඉටි -- ≤ 0.5 0.3~1% PE, PP, PVC, PET, ABS
සිලිකොන් ඉටි සිලිමර් 5062 සුදු හෝ ලා කහ පෙති සිලිකොන් ඉටි -- -- 0.5-5% PE, PP සහ අනෙකුත් ප්ලාස්ටික් පටල
සිලිකොන් ඉටි සිලිමර් 5063 සුදු හෝ ලා කහ පෙති සිලිකොන් ඉටි -- -- 0.5-5% PE, PP චිත්රපටය
සිලිකොන් ඉටි සිලිමර් 5050 සුදු පෙති සිලිකොන් ඉටි -- ≤ 0.5 0.3~1% PE, PP, PVC, PBT, PET, ABS, PC
සිලිකොන් ඉටි සිලිමර් 5235 සුදු පෙති සිලිකොන් ඉටි -- ≤ 0.5 0.3~1% PC, PBT, PET, PC/ABS