• නිෂ්පාදන-බැනරය

සිලිකොන් ගම්

සිලිකොන් ගම්

SILIKE SLK1123 යනු අඩු වයිනයිල් අන්තර්ගතයක් සහිත ඉහළ අණුක බර අමු ගම් වර්ගයකි.එය ජලයේ දිය නොවන, ටොලුයින් සහ අනෙකුත් කාබනික ද්‍රාවකවල ද්‍රාව්‍ය වේ, සිලිකොන් ආකලන සඳහා අමුද්‍රව්‍ය දුම්මල ලෙස භාවිතා කිරීමට සුදුසුය, වර්ණ 、වල්කනීකරණ කාරකය සහ අඩු දෘඪතාව සිලිකොන් නිෂ්පාදන.

නිෂ්පාදන නාමය පෙනුම අණුක බර*104 Vinyl සම්බන්ධක මවුල කොටස % වාෂ්පශීලී අන්තර්ගතය (150℃,3h)/%≤
සිලිකොන් ගම්
SLK1123
අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන, යාන්ත්රික අපද්රව්ය නොමැත 85-100 ≤0.01 1